Meldingsweb for installatørar

INNTAK

Skjåk Energi Nett nyttar seg av NEK 399-1-2014 (Tilknyttingspunkt for el- og ekomnett) som grunnlag for utføringa av alle typar inntak. Distribusjonsnettet til Skjåk Energi Nett endar i tilkoplingsskåpet på utsida av installasjon.

NB. Tilkoplingsskåp er anleggseigar sitt ansvar.

INSTALLATØRMELDING

Skal du utføre installasjonsverksemd i Skjåk, må du kontakte Skjåk Energi Nett slik at vi kan registrere di verksemd og gje deg adgang til meldingsportalen vår.

Gå til meldingsweb