Bestilling av byggjestrøm

Det løner seg å bestille i god tid. Det kan påreknast ei veke leveringstid.

dersom dette er bestemt