Kompensasjon for høge strømprisar

01.04.2022
Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område for mars 2022. Gjennomsnittprisen var 17,28 øre/kWh. Grensa for støtte er 70 øre/kWh. Det er nettselskapet som reknar ut kompensasjon, sjå meir info under aktuelt. For februar 2022 var gjennomsnittprisen i NO3: 18,07 øre/kWh. For januar 2022 var gjennomsnittprisen i NO3: 26,39 øre/kWh. For desember 2021 vart gjennomsnittsprisen i NO3: 60,77 øre/kWh.