Nettleigeprisar frå 1. januar 2019

 Alle anlegg vert avrekna etter same tariff med følgande unntak/tilleggvilkår

 

 

 

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Avgift til energifondet (Enova) 1,25 øre/kWh og forbruksavgift 19,79 øre/kWh er inkludert i energiprisen.

Alle prisane er oppgjeve inkl. 25% meirverdiavgift.

 

 

  

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

* Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift. 

 

Nettleigeprisar 2018 

Nettleigeprisar 2017

Nettleigeprisar 2016