Nettleigeprisar frå 1. januar 2022

Ingen endring i prisane utenom statlege avgifter frå 2021 til 2022.

 Alle anlegg vert avrekna etter same tariff med følgande unntak/tilleggvilkår

 

 

 

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Avgift til energifondet (Enova) 1,25 øre/kWh og forbruksavgift er inkludert i energiprisen.

Forbruksavgift frå 1.1.2022 t.o.m. 31.3.2022 er 11,14 øre/kWh

Forbruksavgift f.o.m. 1.4.2022 er 19,26 øre/kWh.

Alle prisane er oppgjeve inkl. 25% meirverdiavgift.

 

 

  

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

* Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.