Fakturaforklaring

Informasjon om forbruk på ditt anlegg finn du ved å logge på «MIN SIDE».

På din side kan du administrere ditt kundeforhold hjå oss, finne fakturaer og fylje med på strømforbruket. 

Logg inn med kundenummer og målarnummer, dette finn du på strømrekningane.

Klikk på biletet for å opne fakturaforklaring i PDF-format.

 Les meir om nettleiga og korleis den er delt inn i eit fastledd, eit energiledd og eit effektledd.