Bestilling av nettleigeavtale

Skjema nedanfor skal nyttast for bestilling av nettleigeavtale med Skjåk Energi Nett.

Opplysingar frå skjema vert nytta vidare i vårt kundesystem.

Skjema for bestilling og/eller oppseiing av nettleige i PDF-format:

 

*Her finn du avtalevilkår for nettleige og tilknyting.

Anleggs-/målepunktopplysningar

Målerstand vert automatisk avlese av everket

Kundeopplysningar

Privat eller næring
Faktura vert sendt til oppgjeven e-postadresse.


Dette ordnar du sjølv i nettbanken din når du har motteke eFaktura-referanse frå oss. Dette gjeld nettbankprivat.