Kompensasjon for høge strømprisar

Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område for desember 2021.

For desember 2021 vart gjennomsnittsprisen i NO3: 60,77 øre/kWh.

Grensa for støtte er 70 øre/kWh. Det betyr at kundar i vårt forsyningsområde ikkje får noko strømkompensasjon for desember månad.

Skjåk Energi sitt distribusjonsområde ligg i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittsprisar blir lagt ut av NVE etter utgangen av kvar månad. 

NB! Det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjeld. Det er IKKJE kva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordninga er uavhengig av kva strømavtale kunden har.

Les mer om ordninga på NVE sine informasjonssider: